Basuki Marg, Mid-Baneshwor, Kathmandu   01-4116128   admin@dcpds-tu.edu.np

Cohort 2007-09

Roll No. Name
01 Ojaswi Shah
02 Binod Pokharel
03 Adhik Badal
04 Pritush Maharajan
05 Shanta Thapa
06 Anuj Tiwari
07 Ramesh Shrestha
08 Loknath Ghimire
09 Daya Raj Subedi
10 Shyam Bandhu Subedi
11 Rajendra Subba
12 Surendra Babu Tiwari
13 Deepak Sharma
14 Tika Ram Paudel
15 Krishna Prasad Adhikari
16 Trilochan Malla
17 Ankita Singh Rathour
18 Sanjeeta Koirala
19 Pitambar Bhandari
20 Jimmy Lama
21 Ram Chandra Thapa
23 Kamal Raj Lamsal
24 Manjeet Dhakal
25 Ganga Bahadur Basnet
26 Mani Ram Kandel
27 Bishwo Nath Acharya
28 Adhikari M.A.S. Gunasekara
29 Dinesh Gajamange
30 Nuwan Herath
31 Javigodage DDP Jayasinghe
32 Manoja Kumari Galappaththi
33 Vickneswaran Gunanayagam
34 Subramaniyam Suthas
35 Rajan Kumar Rai
36 Narayan Prasad Bastakoti
37 Sushil Bar Singh Thapa
38 Sundar Prasad Pandey